Marcin Wróbel

Ekspert w Departamencie Aplikacji Bankowości Elektronicznej

Od 20 lat zajmuję się prowadzeniem projektów w Bankach (migracje systemów informatycznych, projekt fuzji np. BPH i PEKAO SA w tym podział BPH na część do dalszej sprzedaży i włączonych do PEKAO SA, Due Diligence Kredyt Banku oraz separacji Kredyt Banku od grupy KBC, wdrażanie nowych produktów Bankowych, wdrażanie nowej strategi) oraz Telekomunikacji (wdrożenie i rozwój Platformy dla Klientów Mobile Virtual Network Operator/Mobile Virtual Network Enabler). W PKO Banku Polskim od 2011r odpowiedzialny za Zaprojektowanie i wdrożenie Platformy Płatności Mobilnych i Bankowości Mobilnej IKO, wdrożenie w Polskim Standardzie Płatności BLIK modułów autoryzacyjnych i rozliczeniowych, Projekty rozwojowe poszczególnych funkcji w IKO, Projekty Optymalizujce i stabilizujące działanie Platformy Mobilnej IKO, Projekt Migracji IKO do Chmury.