Biznes

Czym jest bhp? Zasady, definicja, co to jest bhp

Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski25.03.20244 min.
Czym jest bhp? Zasady, definicja, co to jest bhp

Bhp (bezpieczeństwo i higiena pracy) to zbiór przepisów oraz zasad, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Kluczowe wnioski:

 • Bhp dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od branży czy stanowiska.
 • Dbałość o bhp należy do obowiązków pracodawcy.
 • Pracownicy również mają obowiązki związane z przestrzeganiem zasad bhp.
 • Nieprzestrzeganie przepisów bhp grozi poważnymi konsekwencjami.
 • Odpowiednie warunki pracy zapewniają większą wydajność i satysfakcję pracowników.

Podstawowe zasady bhp

Ochrona życia i zdrowia pracowników stanowią zasadniczy obowiązek bhp. Podstawowe zasady bhp pracowników ujęte są w artykule 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Bhp to całokształt norm i przepisów regulujących zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca musi zorganizować pracę w taki sposób, aby pracownicy byli jak najlepiej chronieni przed zagrożeniami.

Do podstawowych zasad bhp należą m.in.:

 • przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy, w zakresie bhp
 • dostarczenie pracownikom sprzętu ochronnego

Pracodawca jest zobowiązany gwarantować pracownikom właściwy stan sanitarny pomieszczeń pracy i urządzeń, a także między innymi dopilnować prawidłowego umeblowania czy oświetlenia miejsca pracy. Ponadto powinien zapewnić ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Definicja i znaczenie bhpbhp

Bhp (bezpieczeństwo i higiena pracy) – dyscyplina zajmująca się zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochroną życia i zdrowia pracowników. Bhpco to jest? To po prostu dbałość o odpowiednie środowisko pracy, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie wypadków i chorób zawodowych.

Definicja pojęcia

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) to ogół norm prawnych oraz zasad postępowania, dotyczących ochrony życia i zdrowia ludzi podczas wykonywania przez nich pracy zawodowej. Celem bhpco to jest ściśle sprecyzowany – zapobieganie zagrożeniom w środowisku pracy.

Znaczenie przepisów bhpbhp

Dbanie o właściwe warunki zatrudnienia, czyli przestrzeganie przepisów bhp, ma kluczowe znaczenie z wielu powodów. Przede wszystkim pozwala wyeliminować ryzyko utraty zdrowia i życia podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Ponadto pracownicy, którzy pracują w bezpiecznym środowisku są mniej zestresowani i bardziej wydajni.

Czytaj więcej: Najskuteczniejsze feromony: przewodnik po atrakcyjnych zapachach

Dlaczego bhp jest takie ważnebhp jest takie ważne

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest tak istotna, gdyż pozwala uniknąć wielu zagrożeń w miejscu pracy. Niedostosowanie się pracodawcy do przepisów bhp może skutkować ciężkimi wypadkami przy pracy, które mogą prowadzić nawet do śmierci pracownika.

Konsekwencje lekceważenia bhpbhp

Pracodawcy bagatelizujący obowiązki z zakresu bhp narażają pracowników oraz biznes na poważne sankcje. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy często kończą się nałożeniem wysokich kar finansowych.

Poważne zaniedbania mogą również skutkować odpowiedzialnością karną właścicieli firm.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhpbhp

Czym jest bhp? Zasady, definicja, co to jest bhp

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nie wystarczy jedynie przeszkolenie pracowników – trzeba także zadbać o odpowiednią organizację pracy i stanowisk.

Najważniejsze obowiązki

Głównym zadaniem pracodawcy jest stosowanie przepisów i zasad bhp, aby zminimalizować ryzyko wypadku. Obowiązkom podlegają wszystkie dziedziny funkcjonowania zakładu pracy.

Pracodawca powinien między innymi szkolić pracowników w zakresie bhp oraz dostarczać im sprzęt ochronny.

ObowiązekZadanie
SzkoleniaProwadzenie szkoleń bhp, instruktaży stanowiskowych
Sprzęt ochronnyDostarczanie pracownikom sprzętu ochronnego

Uprawnienia pracownika związane z bhpbhp

Pracownicy mają nie tylko obowiązki, ale przysługują im także pewne uprawnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Należy do nich m.in. powstrzymanie się od wykonywania pracy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

Odmowa wykonania polecenia

Zgodnie z prawem pracy, pracownik może odmówić wykonania poleceń przełożonego, jeżeli groziłyby one bezpośrednim niebezpieczeństwem dla jego życia lub zdrowia.

W takiej sytuacji pracownik nie może ponieść jakichkolwiek konsekwencji związanych z odmową – chroni go immunitet pracowniczy.

Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w czasie, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego jej wykonywania oraz w przypadku, gdy wykonywanie tej pracy grozi niebezpieczeństwem dla innych osób. (art. 210. par 1. KP)

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych narażeni są na wiele zagrożeń dla zdrowia i życia. Mogą to być zarówno bezpośrednie, natychmiastowe niebezpieczeństwa, jak i długofalowe, pośrednie czynniki chorobotwórcze.

Przykłady zagrożeń

Do czynników stwarzających ryzyko wypadku zalicza się między innymi:

 • porażenie prądem
 • upadek z wysokości

Natomiast do chorób zawodowych mogą prowadzić na przykład takie zagrożenia jak:

 • czynniki chemiczne
 • hałas

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami bhp niebieskie są konkretne normy określające dopuszczalne wartości, jeżeli chodzi o zagrożenia chemiczne czy hałas.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) to dyscyplina zajmująca się zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnienia. Bhp co to jest? To ogół norm i zasad, które mają chronić życie i zdrowie pracowników podczas wykonywania przez nich obowiązków zawodowych.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie przepisów bhp i stosowanie się do wytycznych. Dotyczy to zarówno kwestii organizacyjnych, jak i technicznych, czyli na przykład wyposażenia stanowisk pracy. Z drugiej strony pracownicy również mają pewne uprawnienia wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dbanie o odpowiednie warunki zatrudnienia jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala uniknąć wielu zagrożeń. Przede wszystkim chroni życie i zdrowie osób pracujących. Co więcej, wpływa pozytywnie na samopoczucie i wydajność pracowników.

Reasumując, bhp dotyczy absolutnie każdego podmiotu oferującego jakąkolwiek pracę. Przestrzeganie przepisów w tym zakresie leży w interesie zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praca jako tester gier - zostań testerem gier komputerowych
 2. Jak szybko przeliczyć 154 USD na PLN? Unikaj straty!
 3. Pizzeria Franczyza - Pizza na Wynos Franczyza - Oferta Franczyza Pizzeria
 4. Najlepsze pomysły na biznes na wsi
 5. Fundusze Venture Capital w Polsce - Najlepiej ocenione inwestycje
Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski

Jestem pasjonatem nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Na moim blogu dzielę się wizjami na temat przyszłości AI oraz publikuję analizy wpływu innowacji technologicznych na biznes, ekonomię i bezpieczeństwo sieci. Poruszam również tematykę trendów w bankowości. Dostarczam specjalistyczną wiedzę.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Franczyza Żabka - Koszty i Warunki Franczyzy
BiznesFranczyza Żabka - Koszty i Warunki Franczyzy

Ile kosztuje otwarcie franczyzy Żabka? Jakie są warunki przystąpienia i wymagania stawiane kandydatom na franczyzobiorców? Sprawdź, czy franczyza Żabki to opłacalny biznes. Przeczytaj o umowie franczyzowej i szacowanej rocznej stopie zwrotu.