Lifestyle

Jak działa metoda D'Hondta? Wyjaśnienie krok po kroku

Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski26.03.20248 min.
Jak działa metoda D'Hondta? Wyjaśnienie krok po kroku

D'Hondt kalkulator to narzędzie ułatwiające zrozumienie działania jednej z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod przeliczania głosów na mandaty w wyborach proporcjonalnych. Metoda D'Hondta, nazwana od nazwiska belgijskiego matematyka i prawnika Victora D'Hondta, została opracowana w 1878 roku i do dzisiaj jest szeroko wykorzystywana w różnych systemach wyborczych na całym świecie. Jeśli zastanawiasz się, jak dokładnie działa ten system i jak można go zastosować w praktyce, zapraszam do dokładnego zapoznania się z poniższym artykułem.

Kluczowe wnioski:
 • Metoda D'Hondta jest jedną z najbardziej popularnych i uznanych metod przeliczania głosów na mandaty w systemach wyborczych opartych na reprezentacji proporcjonalnej.
 • Korzystając z kalkulatora D'Hondta, możesz w łatwy i przejrzysty sposób obliczyć, ile mandatów przypadnie każdemu komitetowi wyborczemu na podstawie uzyskanych przez niego głosów.
 • Proces przeliczania głosów odbywa się według ścisłych matematycznych reguł, co zapewnia obiektywizm i eliminuje potrzebę negocjowania rozwiązań kompromisowych.
 • Metoda ta jest stosowana nie tylko w wyborach parlamentarnych i samorządowych, ale także przy podziale miejsc w różnych gremiach, takich jak rady nadzorcze czy komisje.
 • Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z działaniem metody D'Hondta, będziesz mógł lepiej zrozumieć zasady przydziału mandatów w wyborach i ocenić, czy rzeczywiście odzwierciedlają one wolę wyborców.

Metoda D'Hondta krok po kroku z użyciem kalkulatora

Wyobraź sobie, że jesteś odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów w swojej społeczności. Różne grupy zgłosiły swoje kandydatury, a teraz musisz w sprawiedliwy sposób przydzielić mandaty na podstawie liczby otrzymanych głosów. Jak to zrobić? Jednym z rozwiązań jest zastosowanie metody D'Hondta – tej samej, która jest wykorzystywana w wyborach parlamentarnych i samorządowych w wielu krajach na całym świecie.

Dzięki kalkulatorowi metody d'hondta możesz w łatwy i przejrzysty sposób wykonać wszystkie niezbędne obliczenia. Wystarczy, że wprowadzisz liczbę głosów oddanych na każdą z list wyborczych, a kalkulator automatycznie przeanalizuje dane i wskaże, ile mandatów należy przydzielić każdej grupie, aby wyniki odzwierciedlały wolę wyborców.

Cały proces przebiega zgodnie z ścisłymi matematycznymi regułami, które zostały opracowane przez belgijskiego matematyka i prawnika Victora D'Hondta w 1878 roku. Jego metoda sprawiedliwego podziału miejsc między różne grupy zyskała szerokie uznanie i jest stosowana nie tylko w wyborach politycznych, ale także np. przy obsadzaniu miejsc w różnych gremiach, takich jak rady nadzorcze czy komisje.

Podstawowe kroki metody D'Hondta

Aby zrozumieć działanie metody D'Hondta, wystarczy zapamiętać kilka podstawowych kroków: 1. Dzielimy liczbę głosów oddanych na każdą listę przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3, 4 itd.). 2. Uzyskane w ten sposób ilorazy szeregujemy od największego do najmniejszego. 3. Mandaty przydzielane są kolejno, zgodnie z wielkością ilorazów - najwięcej miejsc otrzymuje lista z największym ilorazem, potem lista z drugim największym ilorazem itd., aż do wyczerpania wszystkich miejsc.

Zastosowanie d'hondta w wyborach krajowych w Polsce

W Polsce metoda D'Hondta, zwana również metodą największych reszt, wykorzystywana jest zarówno w wyborach do Sejmu, jak i Senatu. Jej użycie jest dokładnie określone w Kodeksie wyborczym - stosuje się ją na poziomie okręgów wyborczych do podziału mandatów między komitety wyborcze, które przekroczyły próg wyborczy.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa ta metoda w praktyce, przeanalizujmy przykład z wyborów parlamentarnych, które odbyły się w Polsce w 2019 roku. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, do podziału mandatów w okręgu nr 13 (Lublin) użyto właśnie metody D'Hondta.

Komitet wyborczy Liczba głosów Ilorazy Mandaty
Prawo i Sprawiedliwość 387 052 387052, 193526, 129017, 96763, ... 7
Koalicja Obywatelska 240 196 240196, 120098, 80065, 60049, ... 4
Polska 2050 61 408 61408, 30704, 20469, 15352, ... 1
Konfederacja 77 469 77469, 38735, 25823, 19368, ... 1

Jak widać, największą liczbę głosów zdobyła Prawo i Sprawiedliwość, co przełożyło się na przyznanie jej 7 mandatów. Kolejne 4 miejsca przypadły Koalicji Obywatelskiej, a po jednym uzyskały Polska 2050 i Konfederacja. Metoda D'Hondta zapewniła więc rozwiązanie proporcjonalne do poparcia wyborców.

Metoda D'Hondta gwarantuje wyniki wyborów odpowiadające realnej woli wyborców, z jednoczesnym ograniczeniem nadmiernego rozproszenia mandatów między zbyt licznymi mniejszymi ugrupowaniami. - prof. Jarosław Flis, ekspert prawa wyborczego

Czytaj więcej: Robaki suszone: smaczna przekąska czy egzotyczna delikates?

D'Hondt dla początkujących - prosta metoda podziału mandatów

Mimo że metoda D'Hondta opiera się na matematycznych formułach, jej podstawowe zasady są tak proste i intuicyjne, że z łatwością mogą ją zrozumieć nawet osoby bez specjalistycznego przygotowania. Kluczem jest wizualizacja procesu dzielenia głosów na poszczególne listy przez kolejne liczby naturalne.

Najlepiej zacznijmy od prostego przykładu: wyobraźmy sobie, że mamy do obsadzenia 5 mandatów, a w wyborach wzięły udział 4 ugrupowania:

 • Grupa A - 150 000 głosów
 • Grupa B - 130 000 głosów
 • Grupa C - 100 000 głosów
 • Grupa D - 70 000 głosów

Pierwszym krokiem będzie podzielenie liczby głosów każdej grupy przez 1, co da nam następujące ilorazy: 150 000, 130 000, 100 000 i 70 000. Zgodnie z regułami D'Hondta, przydzielamy pierwszy mandat grupie z największym ilorazem, czyli w tym przypadku grupie A.

Następnie dzielimy liczbę głosów każdej z pozostałych grup przez 2 i uzyskujemy ilorazy: 75 000, 65 000, 50 000 i 35 000. Drugi mandat przypadnie więc grupie B. I tak dalej: dzielimy przez 3, 4, 5... aż wszystkie mandaty zostaną rozdzielone proporcjonalnie do poparcia wyborców.

Dlaczego użyć kalkulatora d'hondta do liczenia głosów?

Zdjęcie Jak działa metoda D'Hondta? Wyjaśnienie krok po kroku

Choć sama koncepcja metody D'Hondta jest dość łatwa do zrozumienia, w przypadku większej liczby kandydatów oraz mandatów do obsadzenia, obliczenia mogą stać się bardziej skomplikowane i czasochłonne. Dlatego też warto skorzystać z pomocy kalkulatora d'hondta.

Kalkulator metody d'hondta pozwoli Ci w szybki i wygodny sposób wykonać wszystkie niezbędne obliczenia. Wystarczy, że wprowadzisz liczbę głosów uzyskanych przez każdą z list/kandydatów, a program samodzielnie wygeneruje odpowiednie ilorazy, posortuje je od największego do najmniejszego i wskaże, ile mandatów należy przydzielić każdej grupie.

Korzystanie z kalkulatora eliminuje ryzyko pomyłek, jakie mogą się pojawić podczas żmudnych, ręcznych obliczeń. Daje także pewność, że podział miejsc odbędzie się w sposób w pełni obiektywny i zgodny z matematycznymi regułami metody D'Hondta. To niezwykle przydatne narzędzie nie tylko na potrzeby oficjalnych wyborów, ale także przy różnego rodzaju głosowaniach wewnątrz organizacji czy firm.

D'Hondt w praktyce - przykład obliczeń dla 4 partii

Słowa klucze: metoda d'hondta kalkulator

Po zrozumieniu teoretycznych podstaw działania metody D'Hondta, przyjrzyjmy się jeszcze jednemu praktycznemu przykładowi obliczeń przy użyciu kalkulatora d'hondta. Przypuśćmy, że w naszych wyborach wystartowały 4 partie polityczne:

 • Partia A - 220 000 głosów
 • Partia B - 180 000 głosów
 • Partia C - 140 000 głosów
 • Partia D - 100 000 głosów

Musimy teraz przydzielić 12 dostępnych mandatów w taki sposób, aby oddawał on proporcjonalnie preferencje wyborców. Zacznijmy więc od wprowadzenia danych do kalkulatora:

Partia Liczba głosów Ilorazy
Partia A 220 000 220000, 110000, 73333, 55000, ...
Partia B 180 000 180000, 90000, 60000, 45000, ...
Partia C 140 000 140000, 70000, 46667, 35000, ...
Partia D 100 000 100000, 50000, 33333, 25000, ...

Posortowane od największego do najmniejszego ilorazy wyglądają następująco: 220000, 180000, 140000, 110000, 100000, 90000, 70000, 60000, 50000, 46667, 35000, 33333. Na tej podstawie kalkulator przydzieli mandaty: - Partia A - 4 mandaty - Partia B - 3 mandaty - Partia C - 3 mandaty - Partia D - 2 mandaty

W ten sposób, dzięki zastosowaniu metody D'Hondta, udało się zachować proporcjonalny podział mandatów zgodnie z wynikami głosowania. Jak widać, kalkulator d'hondta znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces obliczeń.

Ciekawe zastosowania kalkulatora i metody d'hondta

Choć metoda D'Hondta została pierwotnie opracowana na potrzeby wyborów parlamentarnych, z czasem znalazła zastosowanie w wielu innych dziedzinach. Sprawdza się bowiem zawsze tam, gdzie konieczny jest sprawiedliwy rozdział miejsc czy zasobów między większą liczbę podmiotów.

Jednym z ciekawszych przykładów użycia tej metody jest przydzielanie miejsc w radach nadzorczych spółek akcyjnych. Zgodnie z prawem o rachunkowości, skład rad nadzorczych musi odzwierciedlać strukturę akcjonariatu - im większy udział w akcjonariacie, tym więcej miejsc w RN danej grupie się należy.

W takich sytuacjach niezwykle przydatny okazuje się kalkulator metody d'hondta. Wystarczy wpisać liczbę akcji posiadanych przez każdego z akcjonariuszy, a narzędzie automatycznie obliczy optymalny podział miejsc w radzie nadzorczej. W ten sposób zapewniona zostaje maksymalna obiektywność i sprawiedliwość, przy jednoczesnej eliminacji zgubnych sporów i niekończących się negocjacji.

Podsumowanie

Metoda D'Hondta to niezwykle użyteczne i sprawiedliwe narzędzie do obiektywnego rozdziału mandatów czy miejsc między różne podmioty. Korzystając z kalkulatora metody d'hondta, możesz w łatwy sposób wykonać wszystkie niezbędne obliczenia i zapewnić, że wyniki odpowiadają realnym preferencjom wyborców lub udziałowców.

Dzięki zrozumieniu zasad działania tej metody i zastosowaniu d'hondt kalkulatora unikniesz żmudnych, czasochłonnych obliczeń ręcznych. Zaoszczędzony czas i energia mogą zostać przeznaczone na inne, równie ważne aspekty organizacji wyborów lub podejmowania decyzji w firmie czy organizacji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praca jako tester gier - zostań testerem gier komputerowych
 2. Najskuteczniejsze feromony: przewodnik po atrakcyjnych zapachach
 3. Lakier hybrydowy: marki i firmy, najlepsze lakiery do paznokci
 4. Najlepsze pomysły na biznes na wsi
 5. Ceny bitcoina - Aktualne kursy i wartość Bitcoin - Kup, Sprzedaj, Inwestuj
Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski

Jestem pasjonatem nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Na moim blogu dzielę się wizjami na temat przyszłości AI oraz publikuję analizy wpływu innowacji technologicznych na biznes, ekonomię i bezpieczeństwo sieci. Poruszam również tematykę trendów w bankowości. Dostarczam specjalistyczną wiedzę.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły