Zmienne w Pythonie - kilka zasad zmiennych w języku programowania Python

 Zmienne w Pythonie - kilka zasad zmiennych w języku programowania Python
Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski15.09.2023 | 5 min.

Zmienne odgrywają kluczową rolę w każdym języku programowania, w tym również w Pythonie. Pozwalają one na przechowywanie danych w pamięci komputera i operowanie na nich. Zrozumienie zmiennych jest więc podstawą do nauki Pythona.

Czym są zmienne w Pythonie?

Zmienne w Pythonie to po prostu nazwane "pojemniki" na dane. Można w nich przechowywać liczby, tekst, wartości logiczne i wiele innych typów danych. Zmienne pozwalają nadać danym konkretną nazwę, dzięki czemu można się do nich odwoływać w kodzie.

Dla przykładu, jeśli chcemy przechowywać liczbę całkowitą oznaczającą wiek użytkownika, możemy utworzyć zmienną o nazwie wiek i przypisać do niej konkretną wartość, np. wiek = 25. W dowolnym miejscu kodu możemy teraz użyć zmiennej wiek zamiast wartości 25.

Jak zdefiniować zmienną w Pythonie?

Aby zdefiniować zmienną w Pythonie, wystarczy po lewej stronie operatora przypisania (=) podać nazwę zmiennej, a po prawej przypisaną wartość. Na przykład:

 • imie = "Jan"
 • wiek = 25
 • prawda = True

W powyższych przykładach zdefiniowaliśmy zmienną imie typu string, wiek typu integer oraz prawda typu boolean. Zmienne mogą przechowywać dowolny typ danych.

Jakie są typy zmiennych w Pythonie?

Python obsługuje następujące podstawowe typy zmiennych:

 • Liczby całkowite (int) - np. 5, 256
 • Liczby zmiennoprzecinkowe (float) - np. 3.14, 10.5
 • Napisy (str) - ciągi znaków zamknięte w cudzysłowach, np. "Jan"
 • Wartości logiczne (bool) - True lub False

Oprócz tego w Pythonie istnieją typy złożone takie jak listy, krotki, słowniki. Typ zmiennej jest automatycznie wywnioskowywany na podstawie przypisanej wartości.

Jak nazwać zmienną w Pythonie?

Nazwy zmiennych w Pythonie powinny spełniać następujące wytyczne:

 • Mogą składać się z liter, cyfr i znaku podkreślenia
 • Nie mogą zaczynać się od cyfry
 • Nie mogą być słowami kluczowymi (if, for, while itp.)
 • Powinny być opisowe i nietrudne do odróżnienia od innych zmiennych
 • Zwykle stosuje się notację camelCase lub snake_case

Dobrą praktyką jest nadawanie zmiennym nazw jak najlepiej odzwierciedlających ich zawartość i przeznaczenie w kodzie.

Jak przypisać wartość do zmiennej w Pythonie?

Aby przypisać wartość do zmiennej, używamy operatora przypisania =. Wpisujemy nazwę zmiennej, znak =, a następnie wartość, którą chcemy przypisać. Na przykład:

 • x = 5
 • imie = "Anna"
 • prawda = False

Możemy też przypisać do zmiennej wynik wyrażenia, np.:

 • kwota = 100 * 1.23
 • tekst = "Imię: " + imie

W Pythonie zmienna nie musi być deklarowana przed użyciem. Wystarczy po prostu przypisać do niej wartość.

Jak wyświetlić wartość zmiennej w Pythonie?

Aby wyświetlić (wypisać) wartość zmiennej w Pythonie, wystarczy po prostu napisać nazwę zmiennej. Na przykład, mając zmienną:

 • x = 10

Aby wypisać jej wartość, piszemy po prostu:

 • print(x)

Wywołanie print(x) spowoduje wyświetlenie liczby 10. Możemy również wyświetlić wartość zmiennej wewnątrz większego napisu, np.:

 • print("Wartość x wynosi: " + str(x))

Jak zmodyfikować wartość zmiennej w Pythonie?

Aby zmodyfikować wartość zmiennej, wystarczy ponownie użyć operatora przypisania. Na przykład, mając zdefiniowaną zmienną x = 10, możemy zmienić jej wartość na 20 za pomocą:

 • x = 20

Możemy też modyfikować zmienną przy pomocy działań matematycznych, np.:

 • x = x + 5 # zwiększa x o 5
 • x = x - 2 # zmniejsza x o 2
 • x = x * 3 # mnoży x przez 3

Działania te można też zapisywać w skróconej formie:

 • x += 5
 • x -= 2
 • x *= 3

Jak usunąć zmienną w Pythonie?

Aby usunąć zmienną w Pythonie, używamy słowa kluczowego del. Na przykład, mając zmienną x, usuniemy ją za pomocą:

 • del x

Spowoduje to, że zmienna x przestanie istnieć i próba odwołania się do niej spowoduje błąd. Usunięcie zmiennej może być przydatne, gdy nie potrzebujemy już jakichś danych w programie.

Podsumowanie

Zmienne są kluczowym elementem Pythona i każdego innego języka programowania. Pozwalają one nadawać nazwy wartościom, przechowywać je w pamięci i wykonywać na nich operacje. Zrozumienie zmiennych w Pythonie jest niezbędne do pisania w tym języku czytelnego i działającego kodu.

Najważniejsze aspekty zmiennych w Pythonie to: definiowanie (za pomocą znaku =), nadawanie opisowych nazw, przypisywanie wartości różnych typów, modyfikacja wartości, wyświetlanie zawartości i usuwanie niepotrzebnych zmiennych. Prawidłowe posługiwanie się zmiennymi pozwala na pisanie coraz bardziej zaawansowanych programów w Pythonie.

Najczęściej zadawane pytania

W Pythonie zmiennych nie trzeba deklarować przed użyciem. Aby zadeklarować zmienną, po prostu nadajemy jej nazwę i przypisujemy wartość używając operatora =. Np. a = 5

Typowo w Pythonie stosuje się konwencje camelCase lub snake_case. Nazwy zmiennych powinny być opisowe, ale nie zbyt długie. Nie mogą zaczynać się od liczby.

Tak, wartość zmiennej w Pythonie można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ponownego przypisania przy użyciu operatora = lub wykonując na zmiennej operacje matematyczne.

Python pozwala przechowywać w zmiennych wiele typów danych, np. liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe, napisy, wartości logiczne, a także typy złożone takie jak listy, słowniki itp.

Aby wypisać wartość zmiennej w Pythonie używamy funkcji print() i podajemy nazwę zmiennej, np. print(a). Zawartość zmiennej zostanie wyświetlona.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praca jako tester gier - zostań testerem gier komputerowych
 2. Jak zostać projektantem UX/UI i UI? Poznaj zawód przyszłości i zarabiaj w IT!
 3. Praca jako tester aplikacji - jak zostać testerem i testować aplikacje? Poradnik krok po kroku.
 4. Cyberbezpieczeństwo - jak znaleźć pracę w tej fascynującej branży?
 5. Najłatwiejsze języki programowania do nauki w 2023 roku
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski

Jestem pasjonatem nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Na moim blogu dzielę się wizjami na temat przyszłości AI oraz publikuję analizy wpływu innowacji technologicznych na biznes, ekonomię i bezpieczeństwo sieci. Poruszam również tematykę trendów w bankowości. Dostarczam specjalistyczną wiedzę.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły