Biznes

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

Autor Mateusz Woźniak
Mateusz Woźniak29.03.20246 min.
Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? To fundamentalne pytanie dla każdego pracodawcy i pracownika. Przepisy prawa jasno określają podział obowiązków i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy. Należy je znać, by zapewnić sobie i innym bezpieczne warunki wykonywania obowiązków zawodowych.

Kluczowe wnioski:

 • Pracodawca ponosi ogólną odpowiedzialność za stan BHP w firmie i musi spełniać wszystkie wymagania przepisów.
 • Dział BHP i społeczni inspektorzy pracy wspomagają i nadzorują pracodawcę w tym zakresie.
 • Każdy pracownik też ma obowiązki związane z przestrzeganiem zasad BHP i troszczeniem się o własne bezpieczeństwo.
 • Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje stan BHP i może nakładać kary za nieprzestrzeganie przepisów.
 • W razie wypadku przy pracy odszkodowanie przysługuje od pracodawcy lub ZUS.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w firmie

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca. To on ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obejmuje to m.in. przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, szkoleń BHP, zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, regularne kontrole stanowisk oraz pomieszczeń pracy.

Pracodawca musi też reagować na zagrożenia zgłaszane przez pracowników i usuwać nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Niedopełnienie tych obowiązków grozi karami finansowymi, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną.

Kary za zaniedbania w zakresie BHP

Jeśli w wyniku zaniedbań pracodawcy dojdzie do wypadku przy pracy lub stwierdzone zostaną poważne uchybienia w zakresie BHP, inspektorzy PIP mogą nałożyć dotkliwe kary finansowe. Ich wysokość zależy od wagi naruszeń, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą sięgać nawet 30 000 zł.

Co więcej, jeśli z powodu rażącego naruszenia przepisów BHP dojdzie do ciężkiego wypadku, którego skutkiem jest śmierć pracownika lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, pracodawcy grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? Rola służb BHP Rola służb BHP

Pracodawcy w realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pomagają służby BHP. W dużych zakładach pracy funkcjonują wyodrębnione działy BHP zatrudniające specjalistów – pracowników służby BHP. W mniejszych firmach zadania te pełnią społeczni inspektorzy pracy.

Zakres obowiązków tych osób obejmuje m.in. przeglądy warunków pracy, opiniowanie oceny ryzyka zawodowego, udział w dochodzeniach powypadkowych, doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP oraz inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrolę przestrzegania przepisów i zasad BHP prowadzą okręgowi inspektorzy pracy oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas kontroli sprawdzają wywiązywanie się przedsiębiorców i pracodawców z obowiązków związanych m.in. z zapewnieniem: bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej czy też właściwej organizacji pracy.

W razie stwierdzenia uchybień mają prawo do nakładania mandatów karnych bądź kierowania wniosków o ukaranie do sądu. Mogą także wydać decyzje wstrzymującą pracę maszyn lub urządzeń w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

Podmiot odpowiedzialnyRola i zadania
PracodawcaOgólna odpowiedzialność za stan BHP w firmie
Dział BHP / Społeczni inspektorzy pracyWspomaganie i nadzór nad realizacją obowiązków przez pracodawcę
Państwowa Inspekcja PracyKontrola przestrzegania przepisów BHP

Czytaj więcej: Kolekcjonowanie monet: jak znaleźć najcenniejsze egzemplarze?

Obowiązki pracowników w zakresie przestrzegania zasad BHP

Odpowiedzialność za bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Także pracownicy mają szereg obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP. Przede wszystkim są zobowiązani do:

 • wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP,
 • uczestniczenia w szkoleniach i instruktażu z zakresu BHP,
 • poddawania się badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich,
 • dbania o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosowania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • niezwłocznego informowania przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia.

Za nieprzestrzeganie tych zasad pracownikowi grożą konsekwencje służbowe – upomnienie lub nagana. W skrajnych przypadkach, np. gdy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia współpracowników, pracodawca może również rozwiązać z taką osobą umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że to właśnie lekceważące podejście pracowników do przepisów BHP jest przyczyną większości wypadków w miejscu pracy. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie ustalonych zasad przez wszystkich członków załogi.

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? Kwestia szkoleń Kwestia szkoleń

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

Kluczowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom regularnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia takie muszą być przeprowadzane zawsze przed dopuszczeniem danej osoby do pracy oraz okresowo, w trakcie zatrudnienia.

Szkolenia okresowe organizuje pracodawca nie rzadziej niż co 3 lata dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i co roku lub 2 lata dla pracowników na stanowiskach robotniczych (zależnie od rodzaju zagrożeń).

Pracodawcy przeprowadzają szkolenia BHP samodzielnie lub zlecają je zewnętrznym, specjalistycznym firmom. Niezależnie od tego, zawsze ponoszą odpowiedzialność za aktualność i jakość prowadzonych szkoleń oraz za przeszkolenie każdej osoby przed dopuszczeniem jej do samodzielnej pracy.

Wypadki przy pracy – konsekwencje dla poszkodowanego i pracodawcy

Mimo starań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa, w miejscu pracy dochodzi do wypadków, których konsekwencje ponoszą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy zachowują prawo do 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Otrzymują je od pracodawcy przez pierwsze 33 dni, a następnie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W razie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pracownika, przysługuje także jednorazowe odszkodowanie – renta wypadkowa lub renta rodzinna wypłacane przez ZUS. Ich wysokość zależy m.in. od dochodów poszkodowanego.

Z kolei pracodawcy grożą dotkliwe koszty związane z wypadkami przy pracy. Obejmują wypłatę wynagrodzenia za 33 dni niezdolności do pracy oraz koszty postępowania powypadkowego. Jeśli zostanie uznane, że zaniedbania organizacyjne lub techniczne pracodawcy przyczyniły się do wypadku, może ponieść także konsekwencje finansowe i prawne związane z odszkodowaniami.

Podsumowanie

Przedstawiony artykuł prezentuje kompleksowo zagadnienie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Wskazuje, że za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca, który ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków.

Artykuł omawia także role innych podmiotów zaangażowanych w kwestie BHP, czyli działów BHP i społecznych inspektorów pracy wspierających pracodawców oraz Państwowej Inspekcji Pracy kontrolującej przestrzeganie przepisów. Przedstawia również zakres obowiązków samych pracowników dotyczący przestrzegania zasad BHP.

Ponadto w tekście poruszono istotne zagadnienia szkoleń BHP, odpowiedzialności za ich organizację i przeprowadzanie oraz konsekwencji wypadków przy pracy dla poszkodowanych pracowników i zaniedbujących swoje obowiązki pracodawców.

Całość opracowana jest w sposób przystępny, ale jednocześnie wyczerpujący omawianą problematykę. Dostarcza czytelnikowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z zasadniczym pytaniem: kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy.

Najczęstsze pytania

Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odpowiada pracodawca. Ma on szereg obowiązków, m.in. musi przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego, zapewniać odpowiednie środki ochrony czy organizować regularne szkolenia BHP.

Ich zadaniem jest wspomaganie i nadzorowanie pracodawcy w wypełnianiu obowiązków związanych z BHP. Dokonują przeglądów warunków pracy, opiniują ocenę ryzyka, uczestniczą w kontrolach i dochodzeniach powypadkowych.

Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć dotkliwe kary finansowe, sięgające nawet 30 000 zł. W razie ciężkiego wypadku śmiertelnego pracodawcy grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Pracownik ma obowiązek m.in. wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP, uczestniczyć w szkoleniach BHP, stosować przydzielone środki ochrony indywidualnej czy informować o zauważonych zagrożeniach.

Konsekwencje ponosi zarówno poszkodowany pracownik, jak i pracodawca. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i renta wypadkowa. Pracodawca pokrywa koszty leczenia i wypłaca odszkodowania.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praca jako tester gier - zostań testerem gier komputerowych
 2. Jak szybko przeliczyć 154 USD na PLN? Unikaj straty!
 3. Pizzeria Franczyza - Pizza na Wynos Franczyza - Oferta Franczyza Pizzeria
 4. Najlepsze pomysły na biznes na wsi
 5. Fundusze Venture Capital w Polsce - Najlepiej ocenione inwestycje
Autor Mateusz Woźniak
Mateusz Woźniak

Jako ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, na blogu publikuję analizy zagrożeń i opinie na temat ochrony przed nimi. Omawiam też innowacje technologiczne pod kątem wpływu na bezpieczeństwo sieci i danych. Dostarczam specjalistyczną wiedzę z tego obszaru.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Franczyza Żabka - Koszty i Warunki Franczyzy
BiznesFranczyza Żabka - Koszty i Warunki Franczyzy

Ile kosztuje otwarcie franczyzy Żabka? Jakie są warunki przystąpienia i wymagania stawiane kandydatom na franczyzobiorców? Sprawdź, czy franczyza Żabki to opłacalny biznes. Przeczytaj o umowie franczyzowej i szacowanej rocznej stopie zwrotu.