Tag za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada