IT

Adresacja IP: adresowanie, sieci, IPv4

Autor Adriana Kamińska
Adriana Kamińska07.04.20245 min.
Adresacja IP: adresowanie, sieci, IPv4

Adresacja IP odgrywa kluczową rolę w działaniu sieci komputerowych i komunikacji między urządzeniami w internecie.

Kluczowe wnioski:

 • Adresacja IP umożliwia identyfikację i rozróżnienie hostów w sieci.
 • Istnieją różne klasy adresów IP, np. publiczne i prywatne.
 • Adresacja IP łączy się ściśle z subnetowaniem i maskami podsieci.
 • Obecnie dominuje protokół IPv4, stopniowo wypierany przez IPv6.
 • Poprawna adresacja IP jest kluczowa dla właściwego działania routingu IP.

Adresacja IP w sieci IPv4

Adresowanie IP odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu sieci komputerowych opartych na protokole IPv4. Każde urządzenie podłączone do takiej sieci, np. komputer, router czy drukarka, posiada przypisany indywidualny adres IP zgodny ze standardem IPv4. Dzięki adresacji IP możliwa jest komunikacja i wymiana danych pomiędzy poszczególnymi hostami w sieci.

Adres IPv4 to 32-bitowa liczba binarna zapisywana najczęściej w postaci czterech liczb dziesiętnych od 0 do 255 oddzielonych kropkami. Każdy adres IP składa się z części identyfikującej sieć (prefiks sieciowy) oraz hosta w obrębie danej sieci. Odpowiednie adresowanie IP umożliwia routerom dostarczanie pakietów danych do właściwych hostów docelowych.

Publiczne i prywatne adresy IP

Wyróżniamy adresy publiczne i prywatne. Publiczne adresy IP umożliwiają komunikację w internecie. Z kolei prywatne adresy IP służą do adresowania hostów w lokalnych sieciach i nie są routingowalne w internetowych sieciach szkieletowych.

Typowymi zakresami prywatnych adresów IPv4 są: 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 oraz 10.0.0.0/8. Zapewniają one pulę ponad 16 mln adresów dla sieci lokalnych. Publiczne zasoby adresów IPv4 zbliżają się obecnie do wyczerpania, co skłania do stopniowego przechodzenia na nowszy standard IPv6.

Adresacja IP a adresowanie hostów

Adresowanie IP hostów w sieci jest jednym z kluczowych elementów poprawnej adresacji sieci. Każdemu urządzeniu, które ma komunikować się w sieci IP, należy przypisać unikatowy adres IP. Umożliwia to wzajemne identyfikowanie hostów podczas wymiany pakietów w ramach różnych usług i protokołów sieciowych.

Dobrą praktyką jest konfigurowanie statycznych lub dynamicznych (przez DHCP) adresów IP poszczególnym hostom. Pozwoli to uniknąć konfliktów adresów IP i problemów z dostarczaniem pakietów. Odpowiednie adresowanie hostów pozwala także na łatwiejsze monitorowanie ruchu sieciowego i debugowanie ewentualnych problemów.

Statyczne czy dynamiczne?

Adresy statyczne konfiguruje się ręcznie na poszczególnych hostach. Z kolei dynamiczne adresy IP przydzielane są automatycznie przez serwer DHCP. Oba sposoby mają swoje wady i zalety. Statyczna konfiguracja zapewnia niezmienność adresów, ale dynamiczne DHCP pozwala uniknąć żmudnej ręcznej konfiguracji.

Niezależnie od wybranej metody adresowania IP kluczowe jest zachowanie logicznej i uporządkowanej struktury przydzielanych adresów w obrębie danej sieci.

Czytaj więcej: Webinarium - Przybliżamy ideę efektywnych szkoleń online i wyjaśniamy różnice z webinarem

Adresacja IP i maski sieciowe

Nierozerwalnie związanym z adresacją IP zagadnieniem są maski podsieci lub maski sieciowe. Maska podsieci służy do oddzielenia w adresie IP części identyfikującej sieć od części identyfikującej hosta. Pozwala routerom określić, czy dany adres IP znajduje się w lokalnej sieci, czy wymaga przekazania pakietu dalej.

Maski podsieci wyraża się zazwyczaj w notacji CIDR, np. /24. Oznacza to, że 24 pierwsze bity adresu IP stanowią prefiks sieciowy. Pozostałe 8 bitów można wykorzystać do adresowania poszczególnych hostów w danej sieci.

Notacja CIDRLiczba bitów prefiksuMożliwa liczba hostów
/2424256 (2^8)
/2525128 (2^7)

Klasy adresacji IP w IPv4

Adresacja IP: adresowanie, sieci, IPv4

Warto wspomnieć o klasach adresów IPv4. Początkowo zdefiniowano 5 klas adresów (A, B, C, D, E), z czego w praktyce najczęściej wykorzystuje się klasy A, B i C. Podział ten był związany z liczbą bitów zarezerwowanych na identyfikację sieci.

Obecnie klasy adresów IP nie mają większego znaczenia, lecz dla pewnych celów nadal stanowią wygodną kategoryzację puli dostępnych adresów IPv4. Przykładowo prywatne adresy klasy A obejmują zakres 10.0.0.0/8.

 • Adresy klasy A: początkowe bit: 0, rozmiar sieci: 8 bitów
 • Adresy klasy B: początkowe bity: 10, rozmiar sieci: 16 bitów
 • Adresy klasy C: początkowe bity: 110, rozmiar sieci: 24 bity

Adresacja IP publiczna i prywatna

Jak już wspomniano, wyróżnia się adresację publiczną wykorzystywaną w globalnym Internecie oraz prywatną stosowaną do celów lokalnych. Publiczne zasoby adresów IPv4 są aktualnie na wyczerpaniu, natomiast pula adresów prywatnych (RFC 1918) pozwala na skalowalną i elastyczną adresację w ramach sieci lokalnych.

Co istotne, adresów prywatnych nie można wykorzystywać w przypadku hostów dostępnych bezpośrednio z Internetu. Konieczne jest wówczas użycie publicznych adresów IP lub mechanizmów translacji adresów (NAT).

Adresacja sieci oparta o prywatne oraz publiczne zasoby adresów IP zapewnia poprawne funkcjonowanie infrastruktury sieciowej w skomplikowanych środowiskach łączących sieci lokalne i globalną sieć internetową.

Adresacja IP i routing IP

Poprawna oraz uporządkowana adresacja IP jest podstawą dla działania routingu IP, czyli mechanizmu przekazywania pakietów pomiędzy sieciami IP na podstawie informacji zawartych w tabelach routingowych. Kluczowe dla routingu jest rozróżnienie części adresu identyfikującej sieć oraz hosta za pomocą masek podsieci.

Adresowanie sieci i routing IP są ze sobą nierozerwalnie połączone. Tylko spójny i logiczny schemat adresacji umożliwia wydajną komunikację opartą o routing IP. Należy zatem przy projektowaniu sieci poświęcić dużą uwagę planowaniu adekwatnych zasobów oraz struktury adresacji IP.

Podsumowanie

Adresacja IP odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu infrastruktury sieciowej i komunikacji między urządzeniami podłączonymi do Internetu. Każde urządzenie w sieci musi mieć przydzielony unikatowy adres IP, który umożliwia jego identyfikację i wymianę danych z innymi hostami.

Poprawne adresowanie IP wymaga wykorzystania odpowiednich zakresów publicznych lub prywatnych adresów, zgodnych z obsługiwaną wersją protokołu IP (IPv4 lub IPv6). Należy też zadbać o logiczny projekt oraz wdrażanie schematów adresacji sieci z wykorzystaniem masek podsieci i odpowiedniego podziału na sieci i hosty.

Adresacja IP łączy się nierozerwalnie z routingiem IP. Adresy IP wraz z maskami podsieci stanowią kluczową informację wykorzystywaną przez routery do przesyłania pakietów między sieciami. Zaplanowanie spójnej i uporządkowanej struktury adresacji jest więc ważnym elementem poprawnie funkcjonującej infrastruktury sieciowej.

Reasumując, odpowiednie wdrożenie adresacji IPv4 (lub IPv6) pozwala na wydajną i bezpieczną komunikację między urządzeniami w ramach globalnej sieci internetowej oraz lokalnych sieci komputerowych. Jest to kluczowy element prawidłowo zaprojektowanych systemów teleinformatycznych.

Najczęstsze pytania

Adresacja IP to system numeracji urządzeń (hostów) w sieciach komputerowych wykorzystujących protokół IP (Internet Protocol). Każde urządzenie posiada unikatowy adres IP, który umożliwia jego identyfikację i komunikację z innymi urządzeniami w sieci.

IPv4 i IPv6 to różne wersje protokołu IP. IPv4 był standardem przez wiele lat, ale z powodu ograniczonej przestrzeni adresowej (4,3 mld adresów) obecnie wdrażane jest nowsze IPv6, które zapewnia adresację 128-bitową, a więc praktycznie nieograniczoną pulę dostępnych adresów.

Maski podsieci służą do oddzielenia w adresie IP części identyfikującej sieć od części identyfikującej hosta. Pozwalają routerom określić, czy dany adres IP znajduje się w lokalnej sieci, czy wymaga przekazania dalej do innej sieci.

Do najczęściej wykorzystywanych zakresów prywatnych adresów IPv4 należą: 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12 oraz 10.0.0.0/8. Są one powszechnie stosowane do adresacji hostów w lokalnych sieciach komputerowych.

Aby sprawdzić przydzielony aktualnie adres IP, można wykonać polecenie ipconfig (Windows) lub ifconfig (Linux/macOS) w wierszu poleceń. Adres IP przydzielany jest urządzeniu przez router lub serwer DHCP danej sieci LAN.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praca jako tester gier - zostań testerem gier komputerowych
 2. Jak szybko przeliczyć 154 USD na PLN? Unikaj straty!
 3. Lakier hybrydowy: marki i firmy, najlepsze lakiery do paznokci
 4. Najlepsze pomysły na biznes na wsi
 5. Fundusze Venture Capital w Polsce - Najlepiej ocenione inwestycje
Autor Adriana Kamińska
Adriana Kamińska

Jestem ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji i nowych technologii. Na moim blogu publikuję analizy trendów i wizji na temat przyszłości AI. Dzielę się też opiniami na temat innowacji technologicznych oraz ich wpływu na biznes, ekonomię i cyberbezpieczeństwo. Moim celem jest edukacja i pobudzanie dyskusji w tych obszarach.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły