Technologie

Nauka JavaScript od podstaw - Kurs programowania

Autor Adriana Kamińska
Adriana Kamińska27.03.20245 min.
Nauka JavaScript od podstaw - Kurs programowania

Kurs JavaScript od podstaw to kompleksowe wprowadzenie do jednego z najpopularniejszych języków programowania stron internetowych.

Kluczowe wnioski:

 • Nauczysz się podstaw składni JavaScript, aby swobodnie pisać kod i rozwiązywać problemy.
 • Poznasz zaawansowane funkcje języka, takie jak pętle, instrukcje warunkowe oraz funkcje i zdarzenia.
 • Dowiesz się, jak pracować z obiektami, tablicami oraz ajaxem i asynchronicznością w JavaScript.
 • Kurs pokaże Ci, jak zastosować JavaScript w praktyce przy tworzeniu interaktywnych stron www.
 • Na koniec będziesz potrafił samodzielnie programować w JavaScript i rozwiązywać realne problemy.

Podstawy składni JavaScript

Aby rozpocząć naukę JavaScript, kluczowe jest zrozumienie podstaw składni tego języka. Składnia określa zasady, według których piszemy poprawny kod w JavaScript. Zawiera m.in. sposób deklarowania zmiennych, używania operatorów, definiowania funkcji czy obiektów.

Podstawowa składnia JavaScript wygląda następująco:

 • Zmienne deklarujemy za pomocą słowa kluczowego let lub const
 • Instrukcje kończymy średnikiem
 • Kod grupujemy w bloki za pomocą nawiasów klamrowych { }

Rozumienie składni jest kluczowe, by móc swobodnie pisać kod JavaScript i tworzyć własne rozwiązania. Dobre opanowanie podstaw składni ułatwi Ci dalszą naukę programowania JavaScript.

Zmienne i typy danych

W JavaScript deklarujemy zmienne słowami kluczowymi let lub const. Zmienne przechowują wartości różnych typów danych, np. liczb, ciągów znaków, wartości logicznych czy obiektów. Typy danych określają operacje, jakie możemy wykonywać na zmiennych.

Podstawowymi typami danych w JavaScript są:

 • number - liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe
 • string - ciągi znaków
 • boolean - wartości logiczne prawda/fałsz
 • object - obiekty, w tym tablice

Rozumienie typów danych pozwoli Ci efektywnie wykorzystywać zmienne i pisać poprawny kod w JavaScripcie.

Pętle i instrukcje warunkowe w JavaScript

Programowanie JavaScript wiąże się z podejmowaniem decyzji i wielokrotnym powtarzaniem fragmentów kodu. Służą do tego pętle oraz instrukcje warunkowe if, else if i else.

Pętla for

Najczęściej używaną pętlą w JavaScript jest pętla for, która pozwala określić dokładną liczbę powtórzeń. Pętla for składa się z 3 części:

 • inicjalizacja zmiennej licznika
 • warunek kontynuacji pętli
 • modyfikacja zmiennej licznika

Pętla for wykonuje się tak długo, jak długo warunek logiczny jest spełniony. Możemy za jej pomocą np. wypisać 10 razy jakiś napis lub policzyć sumę liczb od 1 do 100.

Instrukcja warunkowa if

Instrukcja if pozwala wykonać fragment kodu, jeśli zostanie spełniony podany warunek. Dodatkowo możemy dodać blok else - wykonywany gdy warunek if nie został spełniony oraz else if - wykonywany gdy poprzednie warunki nie zostały spełnione, ale aktualny warunek tak.

Przykład instrukcji warunkowej:


if (a > b) {
 console.log("a jest większe od b"); 
} else { 
 console.log("a jest mniejsze lub równe b");
}

Instrukcje warunkowe pozwalają na podejmowanie decyzji w JavaScript i tym samym tworzenie bardziej funkcjonalnego kodu.

Czytaj więcej: Szkolenie Scrum Master - Zostań certyfikowanym ekspertem Scrum w 5 dni!

Funkcje i zdarzenia w języku JavaScript

Istotną częścią nauki JavaScript jest zrozumienie funkcji i zdarzeń. Pozwalają one na lepszą organizację kodu i zwiększają jego funkcjonalność.

Funkcje

Funkcja JavaScript to zbiór instrukcji wykonywanych na żądanie lub po spełnieniu określonego warunku. Posiada własną nazwę i parametry.

Deklarujemy funkcję w następujący sposób:


function name(parameter1, parameter2) {
 // body funkcji 
} 

Następnie możemy wywołać tak zadeklarowaną funkcję w kodzie za pomocą jej nazwy oraz przekazanych parametrów. Może ona wykonywać obliczenia na podanych parametrach, operacje we/wy, zwracać wartości itd.

Obsługa zdarzeń

Ważnym zastosowaniem funkcji w JavaScript jest obsługa zdarzeń, np. kliknięcia w przycisk, najechania myszą itd. Możemy zareagować na zdarzenie przypisując funkcję callback do obiektu HTML.


const button = document.getElementById("button");

button.onclick = function() {
 // kod wykonywany po kliknięciu
}; 

Funkcje callback i zdarzenia pozwalają na tworzenie interaktywnych elementów strony www i dynamicznych efektów za pomocą JavaScript.

Obiekty i tablice w JavaScript

Nauka JavaScript od podstaw - Kurs programowania

Programowanie w JavaScript opiera się w dużym stopniu o obiekty i tablice. Pozwalają one na grupowanie powiązanych ze sobą danych oraz wykonywanie operacji na tych strukturach danych.

Obiekty

Obiekt JavaScript to uporządkowany zbiór danych w postaci pary klucz-wartość. Kluczami są nazwy właściwości, natomiast wartości mogą być dowolnych typów, np. ciągi znaków, liczby, wartości logiczne lub inne zagnieżdżone obiekty.

 
const person = {  
 firstName: "Jan",
 lastName: "Kowalski", 
 age: 35,
 hobbies: ["sport", "muzyka"]
};

Obiekty w JavaScript pozwalają przechowywać razem powiązane dane oraz odwoływać się do nich w kodzie po nazwie, np. person.firstName

Tablice

Tablica JavaScript to obiekt przechowujący uporządkowany zbiór elementów dostępnych po indeksie. Indeks zaczyna się od zera. Tablica jest szczególnym rodzajem obiektu, z którym możemy wykonywać specjalne operacje, np. iteracja po elementach.

 
const hobbies = ["sport", "muzyka"];

for (let i = 0; i < hobbies.length; i++) {
 console.log(hobbies[i]); 
}

Tablice są niezwykle przydatną strukturą danych w JavaScript, ponieważ pozwalają grupować elementy nienazwane i iterować po nich.

ObiektTablica
Dane nazwane (klucz-wartość)Dane bez nazwy, dostęp po indexie
Dowolna liczba właściwościLiczba elementów zależy od programisty

Obiekty i tablice są kluczowymi strukturami danych wykorzystywanymi przy programowaniu w JavaScript.

Asynchroniczność JavaScript i ajax

Nowoczesne aplikacje internetowe często korzystają z asynchroniczności w JavaScript. Oznacza ona, że pewne operacje wykonują się w tle, bez blokowania działania całego kodu. Typowym tego przykładem jest pobieranie danych z serwera za pomocą technologii ajax.

Asynchroniczne funkcje

W JavaScript możemy zadeklarować funkcję asynchroniczną za pomocą słowa kluczowego async. Funkcja taka zawsze zwraca obietnicę, która rozwiązuje się po zakończeniu operacji w tle.


async function getUsers() {

 const response = await fetch("/api/users");
 
 return response.json();

}

getUsers().then(users => {
 // dalsza logika po wczytaniu użytkowników 
});

Mechanizmy asynchroniczne są kluczowe dla współczesnych aplikacji webowych napisanych w JavaScript.

Ajax

Ajax umożliwia wysyłanie żądań HTTP w tle bez przeładowywania całej strony. Najczęściej służy do komunikacji z backendowym API i pobierania oraz wysyłania danych.

 
function loadUsers() {

 const xhr = new XMLHttpRequest();

 xhr.onload = function() {
  const data = JSON.parse(this.response); 
  // dalsza logika
 } 

 xhr.open("GET", "/api/users");
 xhr.send();

}

Ajax w połączeniu z asynchronicznością pozwala na budowanie szybkich i dynamicznych aplikacji webowych bez zbędnego przeładowywania strony.

Podsumowanie

Artykuł stanowi kompleksowe wprowadzenie do nauki JavaScript od podstaw. Opisuje on kluczowe zagadnienia niezbędne do nauczenia się programowania stron internetowych w tym popularnym języku skryptowym.

Na początku omówiono podstawy składni i typów danych w JavaScripcie, co pozwala na swobodne pisanie kodu. Następnie przedstawiono takie zaawansowane zagadnienia programistyczne jak pętle, instrukcje warunkowe, funkcje i eventy, a także kluczowe obiekty oraz tablice.

Kolejne części artykułu dotyczyły asynchroniczności oraz technologii Ajax w JavaScripcie, które umożliwiają tworzenie nowoczesnych dynamicznych witryn internetowych bez zbędnego przeładowywania strony.

Całość została napisana przystępnym językiem i powinna stanowić świetną bazę do rozpoczęcia programowania w JavaScript oraz tworzenia interaktywnych stron www opartych o ten język.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praca jako tester gier - zostań testerem gier komputerowych
 2. Jak szybko przeliczyć 154 USD na PLN? Unikaj straty!
 3. Lakier hybrydowy: marki i firmy, najlepsze lakiery do paznokci
 4. Najlepsze pomysły na biznes na wsi
 5. Fundusze Venture Capital w Polsce - Najlepiej ocenione inwestycje
Autor Adriana Kamińska
Adriana Kamińska

Jestem ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji i nowych technologii. Na moim blogu publikuję analizy trendów i wizji na temat przyszłości AI. Dzielę się też opiniami na temat innowacji technologicznych oraz ich wpływu na biznes, ekonomię i cyberbezpieczeństwo. Moim celem jest edukacja i pobudzanie dyskusji w tych obszarach.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły