IT

Obliczanie adresu IP - Przeliczanie adresów IP, adres sieci

Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski25.03.20245 min.
Obliczanie adresu IP - Przeliczanie adresów IP, adres sieci

Obliczanie adresu IP jest kluczową umiejętnością dla każdego administratora sieci lub osoby pracującej w IT. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób działa adresacja IP oraz jak przydzielane są adresy do urządzeń w sieci.

Kluczowe wnioski:

 • Obliczanie adresu IP i maski podsieci pozwala określić, które adresy należą do danej sieci.
 • Konwersja adresu IP z postaci dziesiętnej na binarną ułatwia zrozumienie jego struktury.
 • Przeliczenie maski podsieci na notację CIDR umożliwia szybkie określenie rozmiaru sieci.
 • Policzenie ilości adresów IP w podsieci pozwala sprawdzić, ile hostów można podłączyć.
 • Znajomość obliczania adresów IP jest niezbędna dla poprawnej konfiguracji sieci.

Obliczanie adresu IP z maską

Aby poprawnie skonfigurować urządzenia w sieci IP, niezbędna jest znajomość obliczania adresów IP oraz masek podsieci. Pozwala to precyzyjnie określić, do jakiej sieci należy dany adres IP. Obliczenie adresu IP i maski podsieci stanowi podstawę planowania i projektowania sieci komputerowych.

Maska podsieci decyduje o tym, która część adresu IP dotyczy identyfikacji samej sieci, a która konkretnego hosta w tej sieci. Dlatego poprawne wyznaczenie maski jest kluczowe dla prawidłowego przydzielania adresów IP.

Jak działa maska podsieci?

Maska podsieci jest zapisywana w taki sam sposób jak adres IP, czyli w postaci czterech liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami. Poszczególne liczby maski określają, ile bitów każdej z części adresu IP przeznaczone jest na identyfikację sieci.

Na przykład maska 255.255.255.0 oznacza, że pierwsze 24 bity adresu IP służą do identyfikacji sieci. Pozostałe 8 bitów może identyfikować poszczególne urządzenia (hosty) w tej sieci.

Jak policzyć adres IP i maskę?

Aby obliczyć adres IP wraz z maską podsieci, należy najpierw zamienić oba te adresy na postać binarną. Następnie trzeba sprawdzić, które bity maski mają wartość 1 – wskazują one na część identyfikującą sieć. Pozostałe bity adresu IP służą do identyfikacji hosta.

Na przykład dla adresu IP 192.168.1.5 i maski 255.255.255.0, adres IP w systemie binarnym wynosi 11000000 10101000 00000001 00000101. Maska w systemie binarnym to 11111111 11111111 11111111 00000000. Widzimy więc, że pierwsze 24 bity adresu IP identyfikują sieć o adresie 192.168.1.0, a ostatnie 8 bitów hosta o adresie 5.

Po co oblicza się adres sieci?

Obliczanie adresu sieci na podstawie adresu IP i maski jest przydatne do określenia zakresu adresów IP należących do danej sieci. Pozwala to prawidłowo skonfigurować urządzenia sieciowe i routing między sieciami.

Znając adres IP hosta i maskę podsieci, poprzez proste obliczenia można ustalić adres rozgłoszeniowy całej sieci, do której podłączony jest dany host.

Czytaj więcej: Co to jest devops? Kliknij i dowiedz się czym jest devops!

Jak zamienić adres IP z dziesiętnego na binarny?

Aby przekształcić zapis adresu IP z formy dziesiętnej na binarną, każdą z czterech liczb dziesiętnych adresu należy zamienić na odpowiadający jej 8-bitowy ciąg zer i jedynek.

Na przykład adres IP 192.168.1.5 zapisany w systemie binarnym wygląda następująco:

 • 192 = 11000000
 • 168 = 10101000
 • 1 = 00000001
 • 5 = 00000101

Po połączeniu każdej z tych liczb, otrzymujemy pełny 32-bitowy adres IP zapisany w systemie dwójkowym: 11000000 10101000 00000001 00000101

Jakie zastosowanie ma zamiana adresu IP na system binarny?

Zamiana adresu IP na postać binarną jest przydatna przede wszystkim do obliczania masek podsieci i adresów sieci, ponieważ ułatwia określenie, które bity adresu dotyczą identyfikacji sieci, a które hosta.

Dodatkowo zapis binarny pozwala lepiej zrozumieć wewnętrzną strukturę adresu IP i sposób jego interpretacji przez urządzenia sieciowe.

Jak przeliczyć adres IP z maski na CIDR?

Obliczanie adresu IP - Przeliczanie adresów IP, adres sieci

Notacja CIDR (ang. Classless Inter-Domain Routing) to alternatywny sposób zapisu maski podsieci w postaci ukośnika po adresie IP. Liczba po ukośniku określa, ile bitów z 32-bitowego adresu IP jest wykorzystywanych do identyfikacji sieci.

Na przykład zapis: 192.168.1.0/24 oznacza, że 24 bity (pierwsze 3 bajty) identyfikują sieć, a pozostałe 8 bitów zarezerwowane jest na hosta. Notacja CIDR pozwala więc w prosty i skrótowy sposób opisać rozmiar sieci.

Aby przeliczyć maskę podsieci na CIDR, należy policzyć ile bitów z 32-bitowego adresu IP ma wartość 1. Na przykład maska 255.255.255.0 w systemie binarnym to 11111111 11111111 11111111 00000000. Oznacza to, że 24 pierwsze bity maski mają wartość 1 – stąd zapis CIDR 192.168.1.0/24.

Notacja CIDR upraszcza konfigurację routingów między sieciami, ponieważ pozwala w prosty sposób opisać rozmiar danej sieci.

Jak obliczyć ilość adresów IP w podsieci?

Aby obliczyć, ile adresów IP zawiera dana podsieć, należy odjąć od całkowitej ilości (32 bitów dla IPv4) liczbę bitów zarezerwowaną na identyfikację samej sieci. Pozostała wartość określa ilość bitów, które mogą identyfikować poszczególne hosty w danej sieci.

Na przykład w podsieci 192.168.1.0/24, 24 bity służą do identyfikacji sieci. Pozostaje więc 2^8 = 256 unikalnych kombinacji bitów dostępnych dla hostów. Po odjęciu zarezerwowanych adresów sieci i broadcast, ilość dostępnych adresów IP w takiej podsieci wynosi 254.

Maska podsieciLiczba bitów dla hostówLiczba adresów IP
/248254
/161665534

Dzięki temu można precyzyjnie określić, ile urządzeń może być podłączonych do danej sieci i odpowiednio zaprojektować jej strukturę.

Podsumowanie

Umiejętność obliczania i przeliczania adresów IP jest kluczowa dla każdego, kto pracuje z sieciami komputerowymi. Pozwala zrozumieć budowę adresu IP oraz określić, która część identyfikuje sieć, a która konkretne urządzenie. Obliczanie maski podsieci, adresu sieci czy zamiana adresu IP na system binarny to podstawowe zagadnienia przy projektowaniu i administrowaniu sieciami.

Znajomość tematyki przeliczania adresów IP pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń adresową, poprawnie skonfigurować urządzenia i routing między sieciami. Ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z adresacją IP czy dostępem do sieci. Ponadto notacja CIDR upraszcza zapis maski podsieci, co przekłada się na łatwiejszą konfigurację routingów.

Podsumowując, obliczanie i przeliczanie adresów IP to umiejętność niezbędna dla administratorów sieci, ale przydatna dla każdego, kto pracuje z technologiami IP. Pozwala zrozumieć kluczowe zagadnienia dotyczące adresacji w sieciach komputerowych i sprawnie posługiwać się adresami IP w praktyce.

Artykuł prezentuje krok po kroku, jak policzyć adres IP i maskę podsieci, jak obliczyć adres sieci, zamienić adres IP na system binarny czy też przeliczyć maskę na zapis CIDR. Znajomość tych zagadnień przekłada się na głębsze zrozumienie adresacji IP i ułatwia pracę z sieciami komputerowymi.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Praca jako tester gier - zostań testerem gier komputerowych
 2. Jak szybko przeliczyć 154 USD na PLN? Unikaj straty!
 3. Lakier hybrydowy: marki i firmy, najlepsze lakiery do paznokci
 4. Najlepsze pomysły na biznes na wsi
 5. Fundusze Venture Capital w Polsce - Najlepiej ocenione inwestycje
Autor Kacper Rutkowski
Kacper Rutkowski

Jestem pasjonatem nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Na moim blogu dzielę się wizjami na temat przyszłości AI oraz publikuję analizy wpływu innowacji technologicznych na biznes, ekonomię i bezpieczeństwo sieci. Poruszam również tematykę trendów w bankowości. Dostarczam specjalistyczną wiedzę.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Adresacja IP: adresowanie, sieci, IPv4
ITAdresacja IP: adresowanie, sieci, IPv4

adresowanie, sieci, IPv4 Adresacja IP jest kluczowym elementem komunikacji i wymiany danych między hostami w sieciach komputerowych. Dowiedz się jak działa adresacja IPv4, poznaj zagadnienia związane z adresowaniem IP i subnetowaniem sieci.